Wakacje składkowe dla Przedsiębiorców w 2024r. – Skorzystaj z ulgi

Ola Raszewska

Ola Raszewska

Specjalistka ds. Kadr i Płac

 Dobre wieści dla mikroprzedsiębiorców! Jeszcze w tym roku będziecie mogli skorzystać z tzw. wakacji składkowych, czyli zwolnienia z opłacania składek ZUS przez jeden wybrany miesiąc w roku kalendarzowym. Co najważniejsze, nie trzeba zawieszać prowadzenia działalności!


Korzyści:

  •  Nie płacisz składek ZUS przez wybrany miesiąc, a nadal prowadzisz działalność, wystawiasz faktury i uzyskujesz przychody.
  •  Ulga obejmuje składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe.
  •  Składki zostaną sfinansowane z budżetu państwa.

Warunki skorzystania:

  •  Maksymalnie 10 ubezpieczonych w miesiącu poprzedzającym wniosek.
  •  Roczne przychody z działalności gospodarczej nie przekraczają 2 mln euro.
  •  Brak wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy w roku poprzedzającym.

 Jak złożyć wniosek:

  •  Wniosek należy złożyć do ZUS-u w miesiącu poprzedzającym wybrany miesiąc wakacji składkowych.
  •  Wniosek składany jest wyłącznie za pomocą profilu informacyjnego w systemie ZUS.