Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma WORKPROFIT Sp. Z o.o. z
  siedzibą w 98-300 Wieluń, ul. A. Kmicica 16, tel 518 128 780, e-mail:
  biuro@workprofit.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia kompleksowej obsługi w
  zakresie BHP i P.POŻ, Szkoleń zawodowych, Szkoleń interpersonalnych oraz Raportów
  Extendend DISC i realizacji innych zadań określonych w zawartych umowach z
  Administratorem, na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) ww. Rozporządzenia
  ogólnego;
 3. Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe
  upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego
  rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
  wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.:
  a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy z Administratorem przez okres
  do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie:
  przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej
  dokumentacji pracowniczej i bhp;
  b) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania;
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
  sprzeciwu;
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 7. Pani/Pana dane będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, nie będą jednak
  podlegały formie profilowania.
 8. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do
  kontaktowania się pod adresem e-mail: biuro@workprofit.com.pl lub telefonicznie pod nr.:
  518 128 780
 9. Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych
  danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności
  prowadzonej przez WORKPROFIT Sp. Z o.o.
  Wieluń , dnia: 1 listopada 2022r.